Vores handelsbetingelser


Her kan du læse mere on handelsbetingelserne, registrering af personlige oplysninger,  mm.

Ved køb af vores bog Man synger da ikke på et universitet accepterer du vores handelsbetingelser:

 

Virksomhedsoplysninger

Bogen Man synger da ikke på et universitet er udfærdiget af Charlotte Emmery fra Emmery Company og Nanna Balsby fra NB Tourism.  Rettigheder og ansvar deles ligeligt mellem de to virksomheder:

Emmery Company
Sindshvilevej 20A, 3 th
2000 Frederiksberg
Danmark
CVR: 33439059

 

NB Tourism
Heisesgade 54
2100 København Ø
Danmark
CVR: 33988281

 

Priser og betaling

Bogen sælges via hjemmesiden både i to versioner:
Paper back    DKK 149,00
On-line          DKK 49,00

Betaling sker ved direkte bankoverførsel til selvstændig konto hos Nykredit reg. 8117 konto nr. 4803153.  Kontoen er registreret under NB Tourism.

Ligeledes kan betaling ske via MobilePay:
Charlotte Emmy                 21666838
Nanna Balsby                      20664643

 

Levering

On-line versionen af bogen leveres som link via email.  Med linket har du som køber 30 dage til at downloade bogen elektronisk 1 gang.  Dette sker umiddelbart efter køb som en del af bekræftelsen.

Paper back versionen leveres med forsendelse, betalt af dig som køber ud fra en standard pris i Danmark på DKK 39,00.  Bogen sendes først frem ved bekræftelse på modtagelse af betaling. Der kan gå op til 10 dage fra ordre til modtagelse.

 

Ansvar

Emmery Company og NB Tourism er ansvarlig for levering af varen, om det er paper back eller on-line version af bogen.  Såfremt bogen er beskadiget under fremsendelse, ligger ansvaret hos forsendelsesvirksomheden.  Ved større skade, påtager Emmery Company og NB Tourism sig ansvaret for kommunikation med forsendelsesvirksomheden om eventuel refusion.  Du som køber får tilsendt en ny bog snarest muligt.

 

Returnering af varer

Der er ingen retur- eller fortrydelsesret ved download af on-line versionen af bogen.

Angående paper back versionen kan denne returneres, såfremt der er ingen tydelig brug af bogen og dets indhold, inklusiv konfettiposen på sidste side.  Du står selv for betaling af porto ved returnering.

Ved fremsendelse af bogen medfølger seddel angående fortrydelsesret.

 

Databehandling

Som et naturligt led i aktiviteter på hjemmesiden www.vaertskabioplevelsen.dk, herunder køb af bogen som paper back og on-line version samt markedsføring heraf, sker der behandling af personoplysninger om dig som køber.

Vi indsamler, lagrer og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med dit besøg på hjemmesiden. Disse personoplysninger er typisk navn, navn på virksomheden/organisationen du repræsentere (hvis relevant), adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt kreditoplysninger i forbindelse med salg af bøgerne.

Vi videregiver ikke som udgangspunkt dine personoplysninger til tredjeparter, ved mindre dette er noget, du har givet samtykke til.

 

Klagemuligheder

Hvis du mener, at der er sket et brud på din ret til at få dine oplysninger beskyttet, kan du klage direkte til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tel. +45 33 1932 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: http://www.datatilsynet.dk

 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, klager eller kommentarer:
Charlotte Emmy                 21666838
Nanna Balsby                      20664643

 

Ændringer

Vi reviderer vores handelsbetingelser ved ændret krav fra myndighedernes side eller såfremt der er et praktiske behov – dog højst 1 gang om året ved kalenderårets start. Vi forbeholder os ret til at ændre handelsbetingelser ensidigt (uden at køber skal være enige).

 

Lov og værneting

Det er Danmarks love, der gælder ved køb på hjemmesiden www.vaertskabioplevelsen.dk  En eventuel sag vedrørende uoverensstemmelser (sagsanlæg) indbringes i  Byretten i Københavns Kommune.

Vores bog

Man synger da ikke på et universitet

Dette er ikke en helt traditionel bog. Den er skrevet til alle jer, der gør jer umage for at skabe de helt rigtige rammer for netop de gæster, der bliver jeres på et eller andet tidspunkt i deres liv. Du vil måske nok blive klogere i form af undersøgelser, fakta og forskning, men du vil blive mindst lige så klog af praksis. Alle de vigtigste pointer i bogen er nemlig fulgt op af vigtige spørgsmål til reflektion og i øvrigt beskrevet med fortællinger fra det virkelige liv.

Vores workshop

Ny viden og sjovt samspil

Lad os arrangere en dag med oplæg, cases og øvelser, hvor vi sammen zoomer ind på jeres virksomheds muligheder for at booste de vigtige øjeblikke, hvor oplevelser bliver husket og fortalt langt ud i historien. I vil få ny viden indenfor design af oplevelser, konkrete værktøjer til at optimere jeres værtskab og masser af inspiration til hverdagen. Vi sætter fokus på jeres historier, jeres relationer og jeres arbejdsglæde – og vi tør vist godt love at det ikke bliver kedeligt.